Organisaation kehittämisen kulmakivet

Kysy lisätietoja

Organisaatioiden ja prosessien kehittäminen

Organisaatioiden ja prosessien kehittäminen on täysin organisaation tarpeisiin räätälöity palvelu. Se on organisaation rakenteen, työprosessien, työnkuvien, työympäristön, työhyvinvoinnin tai organisaatiokulttuurin kehittämistä joko yksittäisin projektein tai kokonaisvaltaisempien hankkeiden muodossa vahvasti yhteistyössä työyhteisön kanssa.

Lue lisää organisaatioiden ja prosessien kehittämisestä

Työnohjaus, sparraus ja coaching

Työnohjaus, sparraus tai coaching on luottamukseen perustuva prosessi, jossa koulutettu työnohjaaja tai sparraaja auttaa ohjattavaa itse oivaltamaan ratkaisut ongelmiinsa. Prosessi antaa mahdollisuuden pysähtyä kuuntelemaan omia ajatuksiaan ja edesauttaa perustehtävän kirkastamista ja asioiden tärkeysjärjestyksen hahmottamista. Oivallinen keino kehittää itseään tai työryhmää konkreettisin tuloksin.

Lue lisää työnohjauksesta

Valmennukset

Valmennukset keskittyvät valittuun aiheeseen avaten hedelmällisen pohjan keskustelulle ja aiheiden jalostamisen käytännön toimenpiteiksi osallistujien arjessa.

Lue lisää valmennuksesta

Henkilöstöpalvelut

Henkilöstöpalvelut ovat projektiluontoisia organisaation henkilöstötyöhön liittyviä palvelupaketteja. Tällaisia voivat olla esimerkiksi henkilöstön rekrytointi (hakuprosessi, esivalinnat, haastattelut), perehdytysohjelmat, organisaation sisäinen viestintä, työhyvinvointitoiminta ja työterveyshuollon hyödyntäminen, hankerahoitukset sekä yhteistyökumppanien valinta. Näiden henkilöstötyön peruselementtien ammattimainen toteutus luo positiivista työnantajakuvaa.

Lue lisää henkilöstöpalveluista

Interim HR-palvelua

Interim HR-palvelua – tarvittaessa -konsepti tarjoaa yrityksellesi kokeneen ja osaavan henkilöstöammattilaisen toimitusjohtajan ja esimiesten sparraajaksi. Työ voi kestää joko pidemmän ajanjakson osa-aikaisesti tai tietyn organisaation muutosvaiheen tai henkilöstöprosessien luomis- tai tehostamisvaiheen ajan.

Lue lisää interim HR-palvelusta