Organisaation kehittämisen kulmakivet

Työnohjaus, sparraus ja coaching

Työnohjaus, sparraus tai coaching on luottamukseen perustuva prosessi, jossa koulutettu työnohjaaja tai sparraaja auttaa ohjattavaa itse oivaltamaan ratkaisut ongelmiinsa. Prosessi antaa mahdollisuuden pysähtyä kuuntelemaan omia ajatuksiaan ja edesauttaa perustehtävän kirkastamista ja asioiden tärkeysjärjestyksen hahmottamista. Oivallinen keino kehittää itseään tai työryhmää konkreettisin tuloksin.

Lue lisää työnohjauksesta (pdf) »

Organisaatioiden ja prosessien kehittäminen

Organisaatioiden ja prosessien kehittäminen on täysin organisaation tarpeisiin räätälöity palvelu. Se on organisaation rakenteen, työprosessien, työnkuvien, työympäristön, työhyvinvoinnin tai organisaatiokulttuurin kehittämistä joko yksittäisin projektein tai kokonaisvaltaisempien hankkeiden muodossa vahvasti yhteistyössä työyhteisön kanssa.

Lue lisää organisaatioiden ja prosessien kehittämisestä (pdf) »

Valmennukset

Valmennukset keskittyvät valittuun aiheeseen avaten hedelmällisen pohjan keskustelulle ja aiheiden jalostamisen käytännön toimenpiteiksi osallistujien arjessa.

Lue lisää valmennuksista (pdf) »

Henkilöstöpalvelut

Henkilöstöpalvelut ovat projektiluontoisia organisaation henkilöstötyöhön liittyviä palvelupaketteja. Tällaisia voivat olla esimerkiksi henkilöstön rekrytointi (hakuprosessi, esivalinnat, haastattelut), perehdytysohjelmat, organisaation sisäinen viestintä, työhyvinvointitoiminta ja työterveyshuollon hyödyntäminen, hankerahoitukset sekä yhteistyökumppanien valinta. Näiden henkilöstötyön peruselementtien ammattimainen toteutus luo positiivista työnantajakuvaa.

Lue lisää henkilöstöpalveluista (pdf) »

Henkilöstöpäällikön palvelut

Henkilöstöpäällikkö palveluksessanne – tarvittaessa -konsepti tarjoaa yrityksellesi kokeneen ja osaavan henkilöstöpäällikön toimitusjohtajan ja esimiesten sparraajaksi. Työ voi kestää joko pidemmän ajanjakson osa-aikaisesti tai tietyn organisaation muutosvaiheen tai henkilöstöprosessien luomis- tai tehostamisvaiheen ajan.

Lue lisää henkilöstöpäällikkö-konseptista (pdf) »

MIKSI KIVI?
TOISAALTA SAMMALOITUNUT KIVI ON KAUNIS.

050 4089 807